Grey shades

All shades of the achromatic color Grey can be found on a separate site.

Colors R  –  G  –  B Brightness Hue Saturation
  AliceBlue #f0f8ff
240, 248, 255
0.97 208.00 1.00
  AntiqueWhite #faebd7
250, 235, 215
0.91 34.29 0.78
  Aqua #00ffff
000, 255, 255
0.50 180.00 1.00
  Aquamarine #7fffd4
127, 255, 212
0.75 159.84 1.00
  Azure #f0ffff
240, 255, 255
0.97 180.00 1.00
  Beige #f5f5dc
245, 245, 220
0.91 60.00 0.56
  Bisque #ffe4c4
255, 228, 196
0.88 32.54 1.00
  Black #000000
000, 000, 000
0.00 0.00 0.00
  BlanchedAlmond #ffebcd
255, 235, 205
0.90 36.00 1.00
  Blue #0000ff
000, 000, 255
0.50 240.00 1.00
  BlueViolet #8a2be2
138, 043, 226
0.53 271.15 0.76
  Brown #a52a2a
165, 042, 042
0.41 0.00 0.59
  BurlyWood #deb887
222, 184, 135
0.70 33.79 0.57
  CadetBlue #5f9ea0
095, 158, 160
0.50 181.85 0.25
  Chartreuse #7fff00
127, 255, 000
0.50 90.12 1.00
  Chocolate #d2691e
210, 105, 030
0.47 25.00 0.75
  Coral #ff7f50
255, 127, 080
0.66 16.11 1.00
  CornflowerBlue #6495ed
100, 149, 237
0.66 218.54 0.79
  Cornsilk #fff8dc
255, 248, 220
0.93 48.00 1.00
  Crimson #dc143c
220, 020, 060
0.47 348.00 0.83
  Cyan #00ffff
000, 255, 255
0.50 180.00 1.00
  DarkBlue #00008b
000, 000, 139
0.27 240.00 1.00
  DarkCyan #008b8b
000, 139, 139
0.27 180.00 1.00
  DarkGoldenrod #b8860b
184, 134, 011
0.38 42.66 0.89
  DarkGray #a9a9a9
169, 169, 169
0.66 0.00 0.00
  DarkGreen #006400
000, 100, 000
0.20 120.00 1.00
  DarkKhaki #bdb76b
189, 183, 107
0.58 55.61 0.38
  DarkMagenta #8b008b
139, 000, 139
0.27 300.00 1.00
  DarkOliveGreen #556b2f
085, 107, 047
0.30 82.00 0.39
  DarkOrange #ff8c00
255, 140, 000
0.50 32.94 1.00
  DarkOrchid #9932cc
153, 050, 204
0.50 280.13 0.61
  DarkRed #8b0000
139, 000, 000
0.27 0.00 1.00
  DarkSalmon #e9967a
233, 150, 122
0.70 15.14 0.72
  DarkSeaGreen #8fbc8b
143, 188, 139
0.64 115.10 0.27
  DarkSlateBlue #483d8b
072, 061, 139
0.39 248.46 0.39
  DarkSlateGray #2f4f4f
047, 079, 079
0.25 180.00 0.25
  DarkTurquoise #00ced1
000, 206, 209
0.41 180.86 1.00
  DarkViolet #9400d3
148, 000, 211
0.41 282.09 1.00
  DeepPink #ff1493
255, 020, 147
0.54 327.57 1.00
  DeepSkyBlue #00bfff
000, 191, 255
0.50 195.06 1.00
  DimGray #696969
105, 105, 105
0.41 0.00 0.00
  DodgerBlue #1e90ff
030, 144, 255
0.56 209.60 1.00
  Firebrick #b22222
178, 034, 034
0.42 0.00 0.68
  FloralWhite #fffaf0
255, 250, 240
0.97 40.00 1.00
  ForestGreen #228b22
034, 139, 034
0.34 120.00 0.61
  Fuchsia #ff00ff
255, 000, 255
0.50 300.00 1.00
  Gainsboro #dcdcdc
220, 220, 220
0.86 0.00 0.00
  GhostWhite #f8f8ff
248, 248, 255
0.99 240.00 1.00
  Gold #ffd700
255, 215, 000
0.50 50.59 1.00
  Goldenrod #daa520
218, 165, 032
0.49 42.90 0.74
  Gray #808080
128, 128, 128
0.50 0.00 0.00
  Green #008000
000, 128, 000
0.25 120.00 1.00
  GreenYellow #adff2f
173, 255, 047
0.59 83.65 1.00
  Honeydew #f0fff0
240, 255, 240
0.97 120.00 1.00
  HotPink #ff69b4
255, 105, 180
0.71 330.00 1.00
  IndianRed #cd5c5c
205, 092, 092
0.58 0.00 0.53
  Indigo #4b0082
075, 000, 130
0.25 274.62 1.00
  Ivory #fffff0
255, 255, 240
0.97 60.00 1.00
  Khaki #f0e68c
240, 230, 140
0.75 54.00 0.77
  Lavender #e6e6fa
230, 230, 250
0.94 240.00 0.67
  LavenderBlush #fff0f5
255, 240, 245
0.97 340.00 1.00
  LawnGreen #7cfc00
124, 252, 000
0.49 90.48 1.00
  LemonChiffon #fffacd
255, 250, 205
0.90 54.00 1.00
  LightBlue #add8e6
173, 216, 230
0.79 194.74 0.53
  LightCoral #f08080
240, 128, 128
0.72 0.00 0.79
  LightCyan #e0ffff
224, 255, 255
0.94 180.00 1.00
  LightGoldenrodYellow #fafad2
250, 250, 210
0.90 60.00 0.80
  LightGray #d3d3d3
211, 211, 211
0.83 0.00 0.00
  LightGreen #90ee90
144, 238, 144
0.75 120.00 0.73
  LightPink #ffb6c1
255, 182, 193
0.86 350.96 1.00
  LightSalmon #ffa07a
255, 160, 122
0.74 17.14 1.00
  LightSeaGreen #20b2aa
032, 178, 170
0.41 176.71 0.70
  LightSkyBlue #87cefa
135, 206, 250
0.75 202.96 0.92
  LightSlateGray #778899
119, 136, 153
0.53 210.00 0.14
  LightSteelBlue #b0c4de
176, 196, 222
0.78 213.91 0.41
  LightYellow #ffffe0
255, 255, 224
0.94 60.00 1.00
  Lime #00ff00
000, 255, 000
0.50 120.00 1.00
  LimeGreen #32cd32
050, 205, 050
0.50 120.00 0.61
  Linen #faf0e6
250, 240, 230
0.94 30.00 0.67
  Magenta #ff00ff
255, 000, 255
0.50 300.00 1.00
  Maroon #800000
128, 000, 000
0.25 0.00 1.00
  MediumAquamarine #66cdaa
102, 205, 170
0.60 159.61 0.51
  MediumBlue #0000cd
000, 000, 205
0.40 240.00 1.00
  MediumOrchid #ba55d3
186, 085, 211
0.58 288.10 0.59
  MediumPurple #9370db
147, 112, 219
0.65 259.63 0.60
  MediumSeaGreen #3cb371
060, 179, 113
0.47 146.72 0.50
  MediumSlateBlue #7b68ee
123, 104, 238
0.67 248.51 0.80
  MediumSpringGreen #00fa9a
000, 250, 154
0.49 156.96 1.00
  MediumTurquoise #48d1cc
072, 209, 204
0.55 177.81 0.60
  MediumVioletRed #c71585
199, 021, 133
0.43 322.25 0.81
  MidnightBlue #191970
025, 025, 112
0.27 240.00 0.64
  MintCream #f5fffa
245, 255, 250
0.98 150.00 1.00
  MistyRose #ffe4e1
255, 228, 225
0.94 6.00 1.00
  Moccasin #ffe4b5
255, 228, 181
0.85 38.11 1.00
  NavajoWhite #ffdead
255, 222, 173
0.84 35.85 1.00
  Navy #000080
000, 000, 128
0.25 240.00 1.00
  OldLace #fdf5e6
253, 245, 230
0.95 39.13 0.85
  Olive #808000
128, 128, 000
0.25 60.00 1.00
  OliveDrab #6b8e23
107, 142, 035
0.35 79.63 0.60
  Orange #ffa500
255, 165, 000
0.50 38.82 1.00
  OrangeRed #ff4500
255, 069, 000
0.50 16.24 1.00
  Orchid #da70d6
218, 112, 214
0.65 302.26 0.59
  PaleGoldenrod #eee8aa
238, 232, 170
0.80 54.71 0.67
  PaleGreen #98fb98
152, 251, 152
0.79 120.00 0.93
  PaleTurquoise #afeeee
175, 238, 238
0.81 180.00 0.65
  PaleVioletRed #db7093
219, 112, 147
0.65 340.37 0.60
  PapayaWhip #ffefd5
255, 239, 213
0.92 37.14 1.00
  PeachPuff #ffdab9
255, 218, 185
0.86 28.29 1.00
  Peru #cd853f
205, 133, 063
0.53 29.58 0.59
  Pink #ffc0cb
255, 192, 203
0.88 349.52 1.00
  Plum #dda0dd
221, 160, 221
0.75 300.00 0.47
  PowderBlue #b0e0e6
176, 224, 230
0.80 186.67 0.52
  Purple #800080
128, 000, 128
0.25 300.00 1.00
  Red #ff0000
255, 000, 000
0.50 0.00 1.00
  RosyBrown #bc8f8f
188, 143, 143
0.65 0.00 0.25
  RoyalBlue #4169e1
065, 105, 225
0.57 225.00 0.73
  SaddleBrown #8b4513
139, 069, 019
0.31 25.00 0.76
  Salmon #fa8072
250, 128, 114
0.71 6.18 0.93
  SandyBrown #f4a460
244, 164, 096
0.67 27.57 0.87
  SeaGreen #2e8b57
046, 139, 087
0.36 146.45 0.50
  SeaShell #fff5ee
255, 245, 238
0.97 24.71 1.00
  Sienna #a0522d
160, 082, 045
0.40 19.30 0.56
  Silver #c0c0c0
192, 192, 192
0.75 0.00 0.00
  SkyBlue #87ceeb
135, 206, 235
0.73 197.40 0.71
  SlateBlue #6a5acd
106, 090, 205
0.58 248.35 0.53
  SlateGray #708090
112, 128, 144
0.50 210.00 0.13
  Snow #fffafa
255, 250, 250
0.99 0.00 1.00
  SpringGreen #00ff7f
000, 255, 127
0.50 149.88 1.00
  SteelBlue #4682b4
070, 130, 180
0.49 207.27 0.44
  Tan #d2b48c
210, 180, 140
0.69 34.29 0.44
  Teal #008080
000, 128, 128
0.25 180.00 1.00
  Thistle #d8bfd8
216, 191, 216
0.80 300.00 0.24
  Tomato #ff6347
255, 099, 071
0.64 9.13 1.00
  Turquoise #40e0d0
064, 224, 208
0.56 174.00 0.72
  Violet #ee82ee
238, 130, 238
0.72 300.00 0.76
  Wheat #f5deb3
245, 222, 179
0.83 39.09 0.77
  White #ffffff
255, 255, 255
1.00 0.00 0.00
  WhiteSmoke #f5f5f5
245, 245, 245
0.96 0.00 0.00
  Yellow #ffff00
255, 255, 000
0.50 60.00 1.00
  YellowGreen #9acd32
154, 205, 050
0.50 79.74 0.61

Project links

Categories / Archive  |  Übersicht RSS feed

Tags

Search